fbpx

Słowniczek pojęć RODO – definicje cz. 2

10 Mar 2019 | Kategoria: Artykuły

Słowniczek pojęć RODO – definicje cz. 2   PROFILOWANIE – Przepisy RODO wprowadzają legalną definicję pojęcia profilowania w art. 4 pkt. 4, zgodnie z którą „Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów […]

Czytaj dalej…

Rada ds. Współpracy z Kościołami

Rada ds. Współpracy z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi
1 Mar 2019 | Kategoria: Artykuły

Na mocy wydanego dnia 30 stycznia zarządzenia Ministra Cyfryzacji powołana została Rada ds. Współpracy z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi odnośnie przetwarzania przez nie danych osobowych. W skład Rady wchodzą: 1. Jako Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Zarządzana Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji 2. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 3. Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich 4. Przedstawiciel Rzecznika […]

Czytaj dalej…