fbpx

Prezes UODO pisze do Ministra Cyfryzacji

aplikacja prezes uodo
22 Paź 2019 | Kategoria: Artykuły
Podziel się

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził zaniepokojenie treścią projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. Projekt został opublikowany 12 września 2019 i odnosi się do utworzenia aplikacji mobilnej ułatwiającej przewóz osób. Prezes UODO przesłał pismo, w którym zwraca uwagę na nieścisłości, jakie znalazły się w rozporządzeniu.

Link do projektu rozporządzenia

 

Identyfikowanie użytkowników

Wątpliwości prezesa organu nadzorczego wzbudziły przede wszystkim nieprecyzyjne zapisy dotyczące gromadzenia danych o osobach korzystających z przejazdów oraz o sposobie identyfikacji. Nie podano, na podstawie jakich informacji aplikacja rozpozna zamawiającego przewóz. Może to być jedynie imię i nazwisko, ale nie wiadomo czy program zgromadzi dane teleadresowe, numer karty płatniczej, numer PESEL itp.

 

Kontrola obywateli

W piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji prezes UODO zwrócił również uwagę na zbyt ogólne określenie podmiotów uprawnionych do wglądu w uzyskiwane przez aplikację dane. Instytucje mające możliwość kontroli danych oraz przedmiot ich badań ujęto w bardzo szeroki sposób. Prezes UODO przypomniał, iż taka treść rozporządzenia będzie niezgodna z zasadą przejrzystości. Dodał również, iż bardzo ogólny sposób ujęcia informacji o kontroli daje możliwość stosowania jej w szerokim spektrum celów. Może także umożliwić sprawdzanie wielu grup danych. W jego opinii, kwestie te należy sprecyzować.

edokrodo link

 

Prezes UODO wzywa do oceny skutków dla RODO

Dodatkowo, organ nadzorczy przypomniał w sporządzonym piśmie o konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Aplikacja mobilna operująca prywatnymi danymi w tak szerokim zakresie powinna zostać zawczasu poddana takiej analizie zgodnie z zasadą Data protection impact assessment ujętą w artykule 35 RODO.

 

Aplikacja rządowa może naruszyć konstytucję?

Prezes UODO w swoim piśmie dał wyraz zaniepokojenia faktem, iż projektodawca nie spełnił ważnych procedur wymaganych przez RODO. Istotną podjętą przez niego kwestią był również brak wymienionych w projekcie konkretnych podmiotów uprawnionych do kontroli oraz celów ich przeprowadzania. UODO przypomina, iż nieuzasadnienie tego typu ingerencji może naruszać Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa zasadnicza w artykule 51 nakazuje, iż:

„nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby oraz stanowiącym, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.”

Zarówno pismo jak i komentarz do niego opublikowano na stronie www Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czekamy na reakcję Ministerstwa Cyfryzacji.

Przetestuj edokrodo.pl za darmo Tutaj!

Przeczytaj o RODO na naszym Blogu.

 

Autor: edokrodo.pl